Ovaj pravilnik utvrđuje opšte uslove za korišćenje online prodavnice www.cerovo.com (u daljem tekstu online prodavnica)  i kupovine proizvoda preko iste.

Postavljanjem, upravljanjem i prodajom preko online prodavnice rukovodi:

“Cerovo” doo Bar

JNA bb, 85000 Bar

PIB.02069814

Email-onlineprodavnica@cerovo.com

Tel-030 550 500

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja i prodaje u online prodavnici (u daljem tekstu Uslovi korišćenja), prije korišćenja iste. Korišćenjem online prodavnice smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima korišćenja i da ih prihvata.

“Cerovo” d.o.o. zadržava pravo da može da izmijeni sadržaj ovih uslova korišćenja, asortiman proizvoda, cijene  proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na online prodavnicu bez prethodnog obavještenja,  zbog čega su korisnici sajta dužni da prilikom svake posjete pažljivo pregledaju sadržaj online prodavnice. Prilikom korišćenja Ili naručivanja proizvoda preko online prodavnice, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja molimo Vas da ne koristite online prodavnicu.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja možete nas kontaktirati na email adresu: onlineprodavnica@cerovo.com ili putem telefona 030 550 500.