U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. list Crne Gore br.002/14,006/14,043/15) kupovina preko naše online prodavnice smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca na jednostrani raskid ugovora u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora.

Raskid ugovora se može izvršiti slanjem obrasca o jednostranom raskidu ugovora na adresu prodavca “Cerovo” d.o.o. JNA bb, 85000 Bar ili na e-mail adresu onlineprodavnica@cerovo.com

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač je dužan da o svom trošku vrati primljenu robu, što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od dana upićivanja obavještenja o jednostranom raskidu ugovora.

Prilikom povraćaja robe, kupac je dužan primljenu robu vratiti u originalnom pakovanju, sa svom pratećom dokumentacijom (račun, garancija, upustvo za upotrebu..)

 

Trgovac je dužan da, što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o jednostranom raskidu ugovora i prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju sa pratećom dokumentacijom, vrati potrošaču cjelokupni iznos koji je potrošač platio do trenutka raskida ugovora.

U slučaju kvara na proizvodu u garantom roku, kupac se može obratiti na e-mail onlineprodavnica@cerovo.com ili ovlašćenom serviseru koji je istaknut na garantom listu.

 

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da provjerite istu u prisustvu kurira. Ukoliko ste uočili da na pošiljci ima vidljivih oštećenja, paket ne bi trebalo da preuzmete. U tom slučaju molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 030 550 500 ili na e-mail onlineprodavnica@cerovo.com sa obrazloženjem zašto ste odbili da preuzmete pošiljku. U najkraćem mogućem roku neko od naših zaposlenih će vas obavijestiti o daljem toku reklamacije.

 

Ukoliko ste robu primili i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da je ista oštećena, nesaobrazna naručenoj ili da podaci na računu koji prati robu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 8 dana od momenta prijema pošiljke kontaktirate.

 

Rok za rješavanje reklamacije je 8 dana od prijema iste.

Rokovi za prigovor su u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti potrošača.

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača molimo Vas da nas obavijestite na online.prodavnica@cerovo.com

 

Klikom na dugme “potvrdi”, odnosno potvrdom porudžbine, saglasni ste sa uslovima prodaje.

Postupak reklamacije

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom uključujući i garantne listove proizvođača. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.
Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača proširena na Kupca. Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahtjeva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.
Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na emai servis@cerovo.com ili telefon 068 834 284 kako bi Vam poslali odgovor na ovaj zahtjev.
Preduzeće “Cerovo” d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis (kontakt podaci) i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.
Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis (kontakt podaci) i da pogledate garantni list kako biste se upoznali sa detaljima garancije i postupkom reklamacije.

Pravo na povraćaj novca ili zamijenu robe

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamijenu za drugi proizvod. Iznos se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod vraćen neoštećen i ispravan.

Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamijenu za drugi proizvod. Cijena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti. Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškovi vraćanja robe i novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.