U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. list Crne Gore br.002/14,006/14,043/15) kupovina preko naše online prodavnice smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca na jednostrani raskid ugovora u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora.

Raskid ugovora se može izvršiti slanjem obrasca o jednostranom raskidu ugovora na adresu prodavca “Cerovo” d.o.o. JNA bb, 85000 Bar ili na e-mail adresu onlineprodavnica@cerovo.com

U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač je dužan da o svom trošku vrati primljenu robu, što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od dana upićivanja obavještenja o jednostranom raskidu ugovora.

Prilikom povraćaja robe, kupac je dužan primljenu robu vratiti u originalnom pakovanju, sa svom pratećom dokumentacijom (račun, garancija, upustvo za upotrebu..)

Trgovac je dužan da, što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o jednostranom raskidu ugovora i prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju sa pratećom dokumentacijom, vrati potrošaču cjelokupni iznos koji je potrošač platio do trenutka raskida ugovora.

U slučaju kvara na proizvodu u garantom roku, kupac se može obratiti na e-mail onlineprodavnica@cerovo.com ili ovlašćenom serviseru koji je istaknut na garantom listu.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da provjerite istu u prisustvu kurira. Ukoliko ste uočili da na pošiljci ima vidljivih oštećenja, paket ne bi trebalo da preuzmete. U tom slučaju molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 030 550 500 ili na e-mail onlineprodavnica@cerovo.com sa obrazloženjem zašto ste odbili da preuzmete pošiljku. U najkraćem mogućem roku neko od naših zaposlenih će vas obavijestiti o daljem toku reklamacije.

Ukoliko ste robu primili i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da je ista oštećena, nesaobrazna naručenoj ili da podaci na računu koji prati robu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 8 dana od momenta prijema pošiljke kontaktirate.

Rok za rješavanje reklamacije je 8 dana od prijema iste.

Rokovi za prigovor su u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača molimo Vas da nas obavijestite na online.prodavnica@cerovo.com

Klikom na dugme “potvrdi”, odnosno potvrdom porudžbine, saglasni ste sa uslovima prodaje.