Našu online prodavnicu koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Sadržaji na online prodavnici potiču iz različitih izvora i iz tog razloga mogu sadržati tehničke nepreciznosti ili štamparske greške. Naša kompanija ulaže napore da bude što preciznija u opisu proizvoda, slika i samih cijena. Međutim ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez propusta, kako u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika, tako i cijena. “Cerovo” d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili nepravilnosti na našoj online prodavnici.

Takođe ne preuzimamo ni odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom ili pretragom online prodavnice. “Cerovo d.o.o ulaže velike napore da online prodavnica bude bezbjedna od vurusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Iz prednje navedenog, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbijedite zaštitu od virusa, prije nego što preuzmete dokumente i podatke. Ne garantujemo da se neće dogoditi neka greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na online prodavnici, niti da će usluge uvijek biti na raspolaganju.

“Cerovo” d.o.o se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornim za bilo koju štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi naša online prodavnica ili nemogućnosti da primi bilo koje informacija. Može se u svakom trenutku prekinuti pristup online prodavnici zbog njenog održavanja, obezbjeđenja ili iz bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik, a koja je nastala kao posledica prekida pružanja usluga na našoj online prodavnici.

“Cerovo” d.o.o takođe može zabraniti pristup korisniku ukoliko ocijeni da je način njegovog korišćenja online prodavnice suprotan ovim odredbama, važećim zakonima ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava “Cerovo”d.o.o. ili trećih lica.

 

Korišćenjem online prodavnice i naručivanjem proizvoda preko iste prihvatate da:

 

  • Koristite online prodavnicu samo za pretragu i pravno valjane narudžbe
  • nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine
  • Kada vršite naručivanje proizvoda putem online prodavnice potvrđujete da imate više od 18 godina i da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.

 

Ove odredbe ni na koji način ne isključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.