Kompanija Cerovo svoje poslovanje započinje 1990g. i preko manjeg centra građevinskog materijala za ovih 30 godina uspješnog poslovanja izrasla je u efikasan, stabilan i društveno odgovoran poslovni sistem.

Osnovna djelatnost firme je prodaja kompletnog asortimana građevinskog materijala za izvođenje grubih, finih i završnih radova.

Uz ovo, cilj našeg preduzeća jeste da kupcu pružimo mogućnost da na jednom mjestu dobije sav potreban materijal uz obezbijeđivanje punog logističkog servisa.

Kompanija Cerovo se kao distributer građevinskog materijala pojavljuje u nekim od najvećih projekata u Crnoj Gori. Pogledajte.

Preduzeće je takođe, na sebe preuzelo obavezu da kupcu obezbijedi vrhunski kvalitet robe i usluge.

Danas zapošljavamo 180 radnika, uključujući i menadžerski tim koji efikasno i efektivno obavlja sve zadatke, koje pred njega postavlja sve zahtjevnije tržište.

 

Pored poslovno-prodajnog centra u Baru našu mrežu čine još 7 poslovnica širom Crne Gore. Kompanija Cerovo izdržala je sve izazove koje je tržište, kako lokalno, tako i regionalno diktiralo u proteklom periodu. Nalazimo se na bijeloj listi poreskih obveznika i redovno izmirujemo sve obaveze prema lokalnoj samoupravi i državnim institucijama. Poslujemo ostvarujući likvidnost, solvetnost i profit, što nas čini jednom od uspješnijih firmi u našem sektoru kako na lokalnom tako i na regionalnom tržištu.

 

Od samog početka postojanja Cerovo je društveno odgovorna kompanija, koja postavlja nove standarde u ovoj oblasti, za šta je dobila mnoga priznanja i nagrade. Kompanija godišnje izdvaja znatnu sumu novca za društveno odgovorne projekte i filantropske aktivnosti. Na taj način dobijamo poslovnu i moralnu satisfakciju, istovremeno motivišući svoje zaposlene i klijente da učestvuju u aktivnostima od značaja za širu zajednicu.

 

Posjedujemo ISO0oo1 standard kao i OHSAS 18001 standard kroz koje konstantno brinemo o bezbijednosti zdravlja zaposlenih.

 

Danas se Cerovo sa ponosom može nazvati „pionirom“ na ovim prostorima u pružanju kompletne usluge u građevinarstvu. Kontinuiran rast i posvećenost klijentu odlika su poslovanja ove kompanije, a njena misija i slogan su – Pokrećemo život.

VIZIJA I MISIJA

VIZIJA

Efikasan, stabilan i društveno odgovoran poslovi sistem, regionalni lider u prodaji svih vrsta građevinskih materijala i pružanju usluga u građevinskom sektoru.

MISIJA

Dostizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja uz potpuno zadovoljenje zahtjeva kupca asortimanom i vrhunskim kvalitetom svojih usluga.

Orjentisanost ka kupcima kroz praćenje njihovih zahtjeva, proširivanjem asortimana i stalnim unapređivanjem kvaliteta prodaje, usluga i proizvodnje.

Otvorenost ka svim zainteresovanim stranama – kupcima, dobavljačima i zaposlenima.

Orjentisanost ka postizanju izvozne sposobnosti preduzeća i učvršćivanju pozicije lidera u regionu uz pokretanje novih investicija.

Društveno
odgovorno poslovanje

Kompanija CEROVO kao dio svoje strategije, odnosno vizije i poslovne filozofije ima društveno odgovorno poslovanje. Zato, mi kao kompanija svake godine određeni dio svog prihoda, odnosno dobiti, preusmjeravamo u društveno odgovorne projekte i filantropske aktivnosti.

Prilikom definisanja godišnjeg marketing budžeta, značajan dio istog se odvaja za društveno odgovorne aktivnosti i pomoć onima kojima je neophodna. Smatramo ovo kao našu obavezu s jedne strane, a sa druge strane to nam daje poslovnu i etičku satisfakciju. Na ovaj način, svi naši kupci i klijenti indirektno učestvuju u društveno odgovornim projektima, što nas posebno raduje i čini ukupnu sliku našeg poslovanja kompletnijom.

Kompanija je značajno pomagala i donirala brojne društveno odgovorne aktivnosti na lokalnom i državnom nivou u oblasti školstva, zdravstva, NVO sektora, sportskih društava, ali i pojedinaca kojima je bila neophodna pomoć.

Kontinuiran razvoj i briga o zaposlenima i zajednici, kompaniji je donijelo više nagrada u domenu društvene odgovornosti, samim tim i percipiranje kompanije kao društveno-odgovorne.

STANDARDI I SERTIFIKATI

Zadovoljstvo naših kupaca i povjerenje koje nam ukazuju je jedno od prioriteta našeg poslovanje.

Iz tog razloga, u naše poslovanje, uveli smo međunarodni standard ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvaliteta koji identifikuje potrebe, zahtjeve i očekivanja korisnika (kupaca, dobavljača, zaposlenih, lokalne i međunarodne zajednice) i njihovo zadovoljenje kroz efektivnu i efikasnu primjenu.

Kroz standard OHSAS 18001 konstantno brinemo o bezbjednosti zdravlja zaposlenih i unaprijeđujemo nivoe bezbjednosti naših radnika, jer zaposleni su najvrijedniji resurs naše kompanije.

Cerovo.d.o.o: Društvo za trgovinu, špediciju, marketing, proizvodnju i usluge export-import “Cerovo” d.o.o.,

Sjedište: Bar, ulica: Bjeliši br.bb

PIB: 02069814

Šifra djelatnosti 4673

Kontakt telefon: 030 550 500

Kontakt email adresa: info@cerovo.com I online.prodavnica@cerovo.com