ISKRA

Iskra brend nudi širok spektar proizvoda za
dom, baštu i radionicu. Sa svojom dugogodišnjom
tradicijom, i dalje ima izuzetnu energiju i prepoznatljivost.

Ovo se odražava kako kroz zadovoljstvo starih kupaca,

tako i kroz dolazak novih.

Sa obnovljenim dizajnom proizvoda i ambalaže,
brend je modernizovan i prilagođen novim generacijama.

Sa daljim razvojem novih proizvoda svakim danom ojačavan je i proširen
portfolio što otvara put za nove, zadovoljne korisnike.

 

ISKRA ERO predstavlja premijum brend  serije proizvoda,

namenjene pre svega majostrima koji svakodnevno koriste

svoje mašine i alate na gradilištima.

 

PONUDA

Iskrin portfelj proizvoda uključuje baštenski program, ručne, električne alate, aparate za domaćinstvo, proizvode za ličnu negu i druge.
Iskra je, kao nekada, prisutna na teritoriji svih bivših jugoslovenskih republika.