DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Kompanija Cerovo kao dio svoje strategije, odnosno vizije i poslovne filozofije ima društveno odgovorno poslovanje.

Zato, mi kao kompanija svake godine određeni dio svog prihoda, odnosno dobiti, preusmjeravamo u društveno odgovorne projekte (linkovati na DOP akcije navedene u donjem dijelu teksta poskidati ih sa starog site-a) i filantropske aktivnosti.

Prilikom definisanja godišnjeg marketing budžeta, značajan dio istog se odvaja za društveno odgovorne aktivnosti i pomoć onima kojima je neophodna. Smatramo ovo kao našu obavezu s jedne strane, a sa druge strane to nam daje poslovnu i etičku satisfakciju. Na ovaj način, svi naši kupci i klijenti indirektno učestvuju u društveno odgovornim projektima, što nas posebno raduje i čini ukupnu sliku našeg poslovanja kompletnijom.
Kompanija je značajno pomagala i donirala brojne društveno odgovorne aktivnosti na lokalnom i državnom nivou u oblasti školstva, zdravstva, NVO sektora, sportskih društava, ali i pojedinaca kojima je bila neophodna pomoć.

Kontinuiran razvoj i briga o zaposlenima i zajednici, kompaniji je donijelo više nagrada u domenu društvene odgovornosti (link na mesto gde ce biti nagrade, zahvalnice), samim tim i percipiranje kompanije kao društveno-odgovorne.